סגל השופטים של האיגוד הישראלי לשחמט

בישיבתה מיום 6 בפברואר 2018 החליטה ועדת החוקה והשיפוט להקים מחדש את סגל השופטים של האיגוד הישראלי לשחמט - מאגר שופטים שמתוכו יוזמנו שופטים בכל דרגות השיפוט לשיפוט באירועי שחמט של האיגוד, וזאת החל מ-1 במאי 2018. כל בעלי דרגות השיפוט, מוזמנים לעיין במסמך המצורף ולהירשם לסגל השיפוט של ישראל.