האגודה למען העיוור - חיפה

רח' הגפן 32, חיפה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד