האגודה למען העיוור - חיפה

תאריך פתיחה: 10/10/2010
רח' הגפן 32, חיפה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד