הפועל חולון

תאריך פתיחה: 28/11/2013
אשכול פיס קציר, רחוב רבין 20, קרית רבין, חולון


הנהלת המועדוןלא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד