אליצור ירושלים

בית הופמן, מתנ"ס גוננים, אליעזר הגדול 4, קטמון, ירושלים
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד