הפועל "מופת" בת-ים

תאריך פתיחה: 09/09/2007
מוכרי הסיגריות 3 בת ים, בת-ים
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד