מועדון השח-מט ראשון לציון

תאריך פתיחה: 23/10/2009
שד' בן-גוריון 42, ראשון לציון