מועדון עירוני נתניה

מרכז דוד, רח' טשרניחובסקי 12, נתניה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד