מועדון שחמט הרצליה

תאריך פתיחה: 02/10/2010
מרכז קהילתי" מטאור" ע"ש לאה גולדברג רחוב אלתרמן 33( פינת רש"י) , הרצליה