מועדון שחמט הרצליה

מרכז קהילתי" מטאור" ע"ש לאה גולדברג רחוב אלתרמן 31( פינת רש"י) , הרצליה