עירוני כרמיאל

ככר שושנים 1, צומת נשיאי ישראל ואיריסים, כרמיאל
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד