עירוני כרמיאל

ככר שושנים 1, צומת נשיאי ישראל ואיריסים, כרמיאל