מועדון שחמט נצרת

מרכז מחמוד דרוויש, רח 5070, נצרת
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד