מועדון קהילתי פורסאן שחמט רהט

מרכז מסחרי מתנ"ס רהט, רהט