מועדון שחמט איזורי בועיינה הנוגידאת

תאריך פתיחה: 21/10/2021
בועיינה נוגידאת, בועיינה-נוג`ידאת
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד