מועדון שחמט איזורי בועיינה הנוגידאת

בועיינה נוגידאת, בועיינה-נוג`ידאת
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד