פרשי הגולן

תאריך פתיחה: 10/12/2019
מרכז קהילתי גולן-אלעל חיספין, חיספין


הנהלת המועדוןלא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד