מרכז למצוינות בשחמט

תאריך פתיחה: 15/11/2019
רחוב אילון 12 / 5, קרית ביאליק
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד