מועדון שחמט אשכול

תאריך פתיחה: 16/07/2019
הומטק, הבנתי הטכנולוגי של אשכול, מ.א. אשכול
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד