מועדון שחמט אשכול

הומטק, הבנתי הטכנולוגי של אשכול, מ.א. אשכול
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד