מתנ"ס רמת הנגב

תאריך פתיחה: 08/11/2018
מתנ"ס רמת הנגב, רמת הנגב
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד