מועדון אלרואד לשחמט

תאריך פתיחה: 06/08/2018
רחוב 24 , אל טירה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד