מועדון אלרואד לשחמט

רחוב 24 , אל טירה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד