אס"א תל אביב

קמפוס ברושים, רח' רוזנפלד 1, פינת לבנון 30, רמת אביב, תל אביב
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד