שחמט לכל

תאריך פתיחה: 23/08/2013
סמטת היובל, סביון
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד