מפעלי בית עמנואל - אטיוד רמת גן

מאיר בעל הנס 14, רמת גן