מכבי-מב"ע-אטיוד רמת גן

תאריך פתיחה: 24/10/2012
בית לזרוס - איינשטיין 16 (חנייה בשדרות הקונגרס 26), רמת גן