מכבי-מב"ע-אטיוד רמת גן

בית לזרוס - איינשטיין 16 (חנייה בשדרות הקונגרס 26), רמת גן