מרכז השחמט ואדי עארה

תאריך פתיחה: 09/09/2007
בית ספר קהילתי עארה, ערערה


הנהלת המועדון



לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד