ירו-שחמט

מנהל קהילתי גבעת המשואה, אריה דולצ'ין 19, ירושלים, ירושלים