בית הגפן - מרכז ערבי יהודי לשחמט

תאריך פתיחה: 19/12/2012
שד' הציונות 35, חיפה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד