מועדון השחמט לעוורים ירושלים מרשל

תאריך פתיחה: 26/12/2011
ת.ד. 36501 רח' יפו 216, ירושלים


הנהלת המועדוןלא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד