מועדון השחמט לעוורים ירושלים

ת.ד. 36501 רח' יפו 216, ירושלים
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד