מועדון "פורת" ע"ש מרדכי ורחל פורת

תאריך פתיחה: 20/11/2011
מרשוב 3 בי"ס ויצמן, רחובות
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד