הפועל גמביט - לקידום השחמט בקריות

גן מרים, קרן היסוד,59 א,קרית ביאליק אור ספריה ערונית, מושה שרת,20 קרית ים,