הפועל גמביט - לקידום השחמט בקריות

תאריך פתיחה: 23/10/2009
גן מרים, קרן היסוד,59 א,קרית ביאליק אור ספריה ערונית, מושה שרת,20 קרית ים, קרית ים