תחרות

תחרות ימי שישי ברחובות רמה א

התחרות החלה

תחרויות נוספות באירוע: רמה ב רמה ג רמה ד


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות