עדכונים לגבי הגמרים לנוער, הכפר הירוק

עדכונים לגבי הגמרים לנוער, הכפר הירוק

18/03/16
הננו מתכבדים להודיעכם על העדכונים והשינויים הבאים בהזמנה ובתקנון של אליפויות הנוער השונות: פרטים נוספים

גמרים לנוער 2018 22-29/3 בכפר הירוק

גמרים לנוער 2018 22-29/3 בכפר הירוק

18/03/06
שחקנים, מאמנים והורים יקרים, מצורפות בזאת ההזמנות לגמרים השונים, אליפויות ישראל לנוער. גמרים גיל 10-16. גמרים גיל 8, בנים ובנות. גמרים לבנות. אנא הקדימו להירשם, בהצלחה לכולם פרטים נוספים