תחרות

תחרות ימי שישי ברחובות רמה ג

התחרות החלה

תחרויות נוספות באירוע: רמה א רמה ב רמה ד


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות