תקנון האיגוד

26/08/2015

מאת אבי דורנר

תקנון האיגוד הישראלי לשחמט – (עמותה רשומה) 23/6/2017