קבוצה

2562 אליצור מטה בנימין כיתה ג

אליצור מטה בנימין - חשמונאים

ליגה ג' בנימין2 2018

מקום משחקים: ממ"ד רמת מודיעין, הכרמל 1, חשמונאים

מפגשים: 0
נקודות: 0.0
מקום: 7

אנשי קשר

אין אנשי קשר לקבוצה

הרכב הקבוצה

לוח #מספר שחקןשםמד כושרתוצאה
1195202 אביב אראל 1200
0.0/0 (+0-0=0)
2195204 אולצוור יונתן 1200
0.0/0 (+0-0=0)
3195205 גרוגין עזריה 1200
0.0/0 (+0-0=0)
4195206 הירש רועי 1200
0.0/0 (+0-0=0)
5195207 מרילס עזריאל 1200
0.0/0 (+0-0=0)
6195208 נידל מקס 1200
0.0/0 (+0-0=0)

משחקים

סיבוב 1 10/02/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ג 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ו אילן
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 2 10/02/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ו אילן 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ג
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 3 24/02/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ו יונתן 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ג
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 4 24/02/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ג 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ו יונתן
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 5 10/03/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ג 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ו יקיר
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 6 10/03/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ו יקיר 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ג
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 7 14/04/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ה אריאל 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ג
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 8 14/04/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ג 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ה אריאל
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 9 28/04/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ג 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ד פלאי
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 10 28/04/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ד פלאי 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ג
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 11 12/05/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ג 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ה מאיר
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 12 12/05/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ה מאיר 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ג
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 13 24/05/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ד ישי 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ג
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 14 24/05/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ג 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ד ישי
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה