שינויי מד כושר צפויים

משה מאור (קרקובסקי)

מד כושר ישראלי נוכחי: 1497

מד כושר צפוי 1497

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי

כל המשחקים חושבו למד כושר. מד כושר צפוי זהה לנוכחי