תחרות

שח-חורף נתניה 2018 מהיר רמה ב עד 1800

התחרות עדיין לא החלה

תחרויות נוספות באירוע: רמה א 1700-2200


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות