רשימת בעלי תפקידים באיגוד ינואר 2014

להלן רשימת בעלי התפקידים באיגוד ופרטי הקשר שלהם


 

שם+ תפקיד

טלפונים

מייל

*משה שלו- יו"ר

050-8557766

moshe@slavgroup.co.il

03-9384478

*ידעאל סטפק- סגן יו"ר ומ"מ

052-2957785

yedael@012.net.il

03-6418307

*לאון לדרמן-

052-3587208

leon.lederman@gmail.com

08-6813312

*עידו אורן- יו"ר ועדת שיווק  יו"ר ועדת מכרזים

054-5466181

ido.oren64@gmail.com

09-7665558

*אלון שולמן

 052-6292020

advalon@yahoo.com

 

*מיכאל לוריא

052-8836740 

m-lurie@bezeqint.net

09-8331850

*אבנר הדר

052-4260946

friedahadar@gmail.com

03-6412958

אולגה וסילייב- יו"ר ועדת נשים

052-9251372

olgav87@yahoo.com

08-8523613

אילנה גלז דוד

052-6643400

chess1961beersheva@gmail.com

 

ניר רשף- יו"ר ועדת תחרויות

050-7977812

tvk@kono.matnasim.co.il

03-5740349

אלכס כספי- יו"ר ועדה מקצועית

054-8000909

alexser@netvision.net.il

03-9567841

אלכס שפרן- יו"ר ועדה לקשרי ממשל

054-5500194

shafranalex@gmail.com

 

גד ריטבו

053-8281777

zujmir@gmail.com

04-9000779

פיטר גוחבט

054-5740214

pgokhvat@walla.com

02-6450871

שמחון ינאי

 050-3833575

siya962@gmail.com

 

אריה אלדר- מנכ"ל

052-3309101

arik.eldar7@gmail.com

ניר מנדלבויים- גזבר

050-6290707

lilok@inter.net.il

עו"ד נמרוד ורדי- יועץ משפטי

545638800

vardi@vlr-law.co.il

שלמה קנדלשיין- יו"ר ועדת חוקה ושיפוט

052-2683850

kandelsh@hotmail.com

חגי פרנק- יו"ר ועדת הנוער

052-3970167

hf2800@gmail.com

ניר דינס- יו"ר ועדת משמעת

050-3222667

vdlaw@smile.net.il

מרדכי שורק- יו"ר ועדת דירוג

052-3682289

kuny98@gmail.com

ישראל גלפר- נציג ישראל בפיד"ה

050-5238703

gelfer@fide.com

אלמוג בורשטיין - נציג ישראל ב-ECU

054-4979447

almogbu@walla.com

בית דין עליון

דניאל מור- נשיא בית הדין

054-6675252

mordan@post.tau.ac.il

עמירם קפלן מ"מ

054-6799203

amiram@nordia.co.il

ניר גולן

050-5519977

golnir@gmail.com

איתמר טורס

052-3581343

itamar74@netvision.net

אלכסנדר כהן

054-5553130

contact@sud.co.il

יוסי מרקוביץ

052-8261777

 yossim@pczlaw.com

נועם קוריס

052-6547797

kurislaw@gmail.com

ועדת ביקורת

צבי אורטנברג יו"ר

050-8890236

orty21@walla.com

יאיר קריידמן

050-6587337

yairkr@bezeqint.net

אריה קוצר

050-5329090

na_kozer@gevim.org.il

עדי להב

054-6752415

adilahav@gmail.com

נחום בוקר

052-8275518

nahumboker10@gmail.com

שמואל זלץ

052-6559939

shmuelzaltz@gmail.com

אבי צ'חנובסקי

050-6346064

aviche@bezeqint.net

ועדת מכרזים

עדו אורן- יו"ר

054-5466181

ido.oren64@gmail.com

אריק אלדר (משקיף)

052-3309101

arik.eldar7@gmail.com

משה שלו

050-8557766

moshe@slavgroup.co.il

ניר רשף

050-7977812

tvk@kono.matnasim.co.il

ניר מנדלבוים

050-6290707

lilok@inter.net.il

ועדת חוקה ושיפוט

שלמה קנדלשיין- יו"ר

052-2683850

kandelsh@hotmail.com

אלמוג בורשטיין

054-4979447

almogbu@walla.com

ישראל גלפר

050-5238703

gelfer@fide.com

ד"ר מרדכי שורק

052-3682289

kuny98@gmail.com

זליג צ'סקוב

 052-2529316

 

ליאור גל

054-3132144

liorgal@etude.org.il

לאון לנדה

054-5217040

leonlanda@gmail.com