התחרות הרביעית ע"ש שלמה סמילטינר

התחרות החלה

לפרטים ניסן לוי 054-2339767 nisanl57@gmail.com


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות