חצי גמר אליפות הארץ 2018

בתי שלב חצי הגמר של אליפות ישראל לבוגרים עומדים להיפתח. כל הזכאים לשחק מוזמנים להירשם.


יתקיימו ארבעה בתי חצי גמר:

צפון – במועדון קרית-מוצקין בתאריכים 25.4-20.6 (ימי ד')

http://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2440


מרכז – במועדון קריית-אונו בתאריכים 25.4-27.6 (ימי ד')

http://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2434

דרום – במועדון באר-שבע בתאריכים 22.4-1.7 (ימי א')

http://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2438

מרוכז – במועדון פ"ת בתאריכים 24.6-12.7 (ימים א',ג',ה' במשך 3 שבועות)

http://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2443

זכאים לשחק שחקנים בעלי מד-כושר 2300 ומעלה (נשים ונוער 2200 ומעלה) ועולים מרבע הגמר. בכל בית יתקיימו 9 סיבובים בקצב של 40 מסעים ל 90 דקות ועוד 30 דקות עד הסיום, עם תוספת של 30 שניות למסע לשחקן.

באחריות מנהלי בתי חצי הגמר לבדוק שכל המשתתפים אכן זכאים לכך לפי הכללים. בנוסף עליהם ליידע את המשתתפים שרק שחקנים הרשומים בפדרציה הישראלית יוכלו לשחק בגמר, על מנת שמי שצריך לעשות זאת יוכל לבצע מעבר פדרציה מבעוד מועד.

עם פתיחת כל בית חצי גמר יש לשלוח את רשימת המשתתפים (או קישור אליה) למייל odedross@gmail.com .


שוברי שוויון:

ועדת התחרויות ממליצה בחצי הגמר על שוברי השוויון הבאים:

שיטה שוויצרית: 1. בוכהולץ קאט-1 (ללא היריב שצבר הכי מעט נקודות); 2. תוצאה בין השחקנים (רק אם כל השחקנים בקבוצת הניקוד שיחקו ביניהם); 3. בוכהולץ; 4. מספר נצחונות; 5. פרפורמנס.

שיטת ליגה או שוויצרית בה מספר השחקנים אינו לפחות כפול ממספר הסיבובים: 1. תוצאה בין השחקנים; 2. ברגר; 3. מספר נצחונות; 4. מספר משחקים בשחור.

מנהלי התחרויות רשאים לקבוע שוברי שוויון אחרים ובלבד שהדבר הובא בכתב בפני המשתתפים ולידיעת הוועדה. במידה ולא צוין אחרת, יקבעו שוברי השוויון הרשומים לעיל.


קביעת העולים לגמר אליפות הארץ מבתי חצי הגמר

1.כל השחקנים שנרשמו לחצי הגמר ידורגו על פי מד הכושר שלהם (כמו בשיטה השוויצרית) – מד-כושר ישראלי נכון לחודש אפריל 2018. (הערה על הבית המרוכז – ר' סעיף 4)

2.השחקן המדורג גבוה ביותר יקנה לבית שלו מקום אחד בגמר. זה שמדורג אחריו יקנה לבית בו הוא משחק מקום בגמר. וכך הלאה עד להשלמת מספר השחקנים העולים לגמר.

3.אם יהיה צורך בהשלמת מקומות בגמר, ייקבעו המשתתפים לפי אותה שיטה. ממלאי המקום יקבעו ממשתתפי בתי חצי הגמר בלבד, פרט למקרה בו שחקן עבר את מד-הכושר המקנה עלייה אוטומטית (ראו להלן).

4.כאשר יחלו משחקי חצי הגמר אפשר יהיה לדעת מיידית כמה שחקנים עולים מכל בית, ומאילו בתים יילקחו ממלאי המקום.

הערה: עקב המועד המאוחר של הבית המרוכז הוא לא ייכלל בחישוב זה, ומובטחים ממנו 2 עולים לגמר בהתאם לסעיף 7. במידה ורמת ו/או כמות השחקנים בבית המרוכז תהיה גבוהה, הדבר יילקח בחשבון ברשימת ממלאי המקום.

5.השיטה נותנת חשיבות לחוזק השחקנים ותאפשר לשחקנים חזקים רבים לשחק באותו בית ללא חשש. מספר רב של שחקנים חלשים לא יוסיף מקומות בגמר לאותו בית.

6.בשיטה זו לא יחשוב שחקן אם כדאי לו לשחק בבית יותר חלש, כי מספר המקומות שיוקצבו לבית זה יהיה קטן יותר.

7.על אף הנאמר לעיל, מובטח כי מכל בית יעלו לפחות שני שחקנים, ובבית עם 20 משתתפים ומעלה לפחות שלושה, גם אם אינם זכאים לפי מד-הכושר כמצוין בסעיף 2.

8.יתרונה של שיטה זו הוא בפשטותה. אין צורך בשום נוסחה וכל אחד יכול לבצע בעצמו את החישוב.

ועדת התחרויות מודה לשופט הבינלאומי מלכיאל פרץ על ניסוח כללים אלה, אשר היו בשימוש גם בסבבי אליפות הארץ בשנים קודמות.

גמר אליפות הארץ יתקיים ברבעון האחרון של 2018 בהשתתפות 32-34 שחקנים.

האיגוד יקבע בהקדם את זהות מנהל התחרות ויפרסם פרטים נוספים.

עולים אוטומטית לגמר שחקנים שמד-הכושר שלהם הוא 2550 ומעלה בעדכון אפריל 2018 או במהלך השנה שקדמה לו, ובנוסף לכך אלוף הארץ עד גיל 20 לשנת 2018.

רשימת השחקנים העומדים בכלל זה: 1. בוריס גלפנד; 2. תמיר נבאתי (אלוף הארץ); 3. מקסים רודשטיין; 4. אמיל סוטובסקי; 5. מיכאל רויז; 6. בוריס אלתרמן; 7. איליה סמירין; 8. בוריס אברוך; 9. ויקטור מיכלבסקי; 10. יבגני פוסטני; 11. אלכסנדר חוזמן; 12. אביטל בורוחובסקי; 13. טל בראון; 14. אלון גרינפלד.

אם שחקן נוסף יעבור את מד-הכושר הנ"ל בעדכונים הבאים עד הגמר הוא יהיה על תקן ממלא מקום ראשון גם אם לא שיחק בחצי הגמר.

הזמנת העולים לגמר תהא באחריות האיגוד ומנהל תחרות הגמר, ואינה בסמכות ועדת התחרויות.

בברכה,

עודד רוס, יו"ר ועדת תחרויותעדכון:

בהתאם לחישוב דלעיל, כמות העולים לגמר מכל אחד מבתי חצי הגמר:

קריית אונו (מרכז) - 12; קרית מוצקין (צפון) - 2; באר שבע (דרום) - 2; פתח תקוה (מרוכז) - 2.


רשימת ממלאי מקום (מעודכנת לאחר פתיחת חצי גמר הבית המרוכז בפ"ת):

1. פתח תקוה; 2. קריית אונו; 3. קריית אונו; 4. קריית אונו; 5. קריית אונו; 6. קרית מוצקין; 7. פתח תקוה; 8. קרית מוצקין; 9. קריית אונו; 10. קרית מוצקין; 11. קריית אונו; 12. פתח תקוה; 13. קריית אונו; 14. פתח תקוה; 15. קרית מוצקין; 16. קרית מוצקין; 17. קריית אונו; 18. באר שבע; 19. קריית אונו; 20. באר שבע.