בתי חצי גמר אליפות ישראל לבוגרים 2018

מועדוני השחמט מוזמנים בזה להגיש הצעה לניהול אחד מבתי חצי הגמר.


 בתי חצי הגמר יהיו: צפון, מרכז, ירושלים, דרום ועוד בית רצוף במרכז (עד שלושה שבועות). 

לפחות אחד מהבתים חייב להיות בימי חול בלבד.

בית שלא יהיו בו לפחות 10 שחקנים שבועיים קודם למועד פתיחת התחרות לא ייפתח.

פרטי התחרות: תאריכי חצי הגמר - מ-8.4.18 עד 30.6.18.

9 סיבובים בקצב של 40 מסעים ל90 דקות ועוד 30 דקות עד הסיום, עם תוספת של 30 שניות למסע מהמסע הראשון.

דמי השתתפות מקסימליים 200 ש"ח.

ההצעה חייבת לכלול: מקום התחרות, לוח זמנים - מועדי הסיבובים והשעות (כולל סיבוב השלמות לפני הסיבוב האחרון), קרן פרסים, דמי השתתפות (כולל הנחות לזכאים), שם השופט הראשי (חייב להיות שופט פיד"ה לפחות (עדיפות לשופט בינ"ל).

את ההצעה יש לשלוח אל ועדת המכרזים במשרד האיגוד, במייל בלבד עד תאריך 28.2.2018.

ועדת המכרזים לא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

בברכה,

עודד רוס, יו"ר ועדת תחרויות