תחרות

התחרות הסתיימה. התחרות לא תחושב למד כושר ישראלי.


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות