תחרות

שח-חורף נתניה 2018 מהיר רמה א 1700-2200

התחרות עדיין לא החלה

תחרויות נוספות באירוע: רמה ב עד 1800


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות