תחרות

אליפות ישראל לשחמט בכתב לשנת 2018

התחרות עדיין לא החלה
התחרות לא תחושב למד כושר ישראלי

פרטים נוספים והזמנה


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות