קבוצה

2380 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי

אליצור מטה בנימין - חשמונאים

ליגה ג' בנימין1 2018

מקום משחקים: ממ"ד רמת מודיעין, הכרמל 1, חשמונאים

מפגשים: 0
נקודות: 0.0
מקום: 1

אנשי קשר

אין אנשי קשר לקבוצה

הרכב הקבוצה

אין שחקנים רשומים בקבוצה זו

משחקים

סיבוב 1 10/02/2018 אליצור מטה בנימין רותם 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 2 10/02/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי 0 - 0 אליצור מטה בנימין רותם
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 3 24/02/2018 אליצור מטה בנימין גימלאים 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 4 24/02/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי 0 - 0 אליצור מטה בנימין גימלאים
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 5 10/03/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה י
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 6 10/03/2018 אליצור מטה בנימין כיתה י 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 7 12/04/2018 אליצור מטה בנימין ישראל 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 8 12/04/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי 0 - 0 אליצור מטה בנימין ישראל
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 9 28/04/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי 0 - 0 אליצור מטה בנימין ח 1 יאיר
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 10 28/04/2018 אליצור מטה בנימין ח 1 יאיר 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 11 12/05/2018 אליצור מטה בנימין צוות 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 12 12/05/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי 0 - 0 אליצור מטה בנימין צוות
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 13 26/05/2018 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי 0 - 0 אליצור מטה בנימין ח 2 גלעד
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה
סיבוב 14 26/05/2018 אליצור מטה בנימין ח 2 גלעד 0 - 0 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי
עוד לא דווחו משחקים במפגש זה