שינויי מד כושר צפויים

רמי טל

מד כושר ישראלי נוכחי: 1924

מד כושר צפוי 1920

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי

תאריך יריבשינוי מד כושרמד כושר צפוי
17/08/2018 שחור איתן גרוסמן 0.09 1,924.09
17/08/2018 לבן אור ברונשטיין -0.22 1,923.88
17/08/2018 שחור גל נאמן 4.56 1,928.43
17/08/2018 לבן אוריאל ז'ק -0.22 1,928.21
17/08/2018 שחור אבנר לוי -2.88 1,925.33
17/08/2018 לבן קונסטנטין זלקינד -1.01 1,924.33
17/08/2018 שחור אלון ווייסגור -4.42 1,919.91