שינויי מד כושר צפויים

מרדכי שורק

מד כושר ישראלי נוכחי: 1841

מד כושר צפוי 1841

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי

כל המשחקים חושבו למד כושר. מד כושר צפוי זהה לנוכחי