שינויי מד כושר צפויים

גבריאל פלום (בטגליני)

מד כושר ישראלי נוכחי: 2486

מד כושר צפוי 2486

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי

כל המשחקים חושבו למד כושר. מד כושר צפוי זהה לנוכחי