שח אקטיבי בקניון סינמול (לב המפרץ). ינואר 2018

06/01/2018

מאת דימיטרי נינבורג




שח אקטיבי בקניון סינמול (לב המפרץ). ינואר 2018