פרוטוקול ועדת נוער- אוקטובר 2017

07/11/2017

מאת סיון חדד

לעיונכם מצ"ב פרוטוקול הוועדה מחודש אוקטובר 2017