רשימת השופטים המאושרת לתחרויות

09/10/2016

מאת ליאור גל

מנהלי תחרויות יקרים, מצורפת בזאת, רשימת השופטים , בעלי דרגת שיפוט המאושרים בישראל נכון ליום 1/10/2016.